Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Η επιχείρηση ενισχύθηκε από την ανωτέρω Δράση που έχει ως στόχο την αναβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Η επένδυση αφορά στον τεχνολογικό, οργανωτικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό ή/και την αναδιαμόρφωση των λειτουργιών και των προϊόντων/υπηρεσιών της επιχείρησης.

Οι τομείς που χρηματοδοτούνται από τη Δράση, είναι οι παρακάτω:

  • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία τροφίμων
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνίας (ΤΠΕ)
  • Logistics
  • Υγεία
  • Υλικά-κατασκευές
  • Πολιτιστικές βιομηχανίες
©2019 Hosted and developed by TruthWebMedia